Home » Noticies » Noticia actual

12/06/2006

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Associació ens complau convocar-vos a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS, que tindrà lloc el proper dia 28 de Juny a 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria, i a les vuit en segona, als locals de l’Associació al C/Josep Comas i Solà n.27 baixos (sota del Restaurant) amb el següent

***** A l’arribada lliurament de documentació.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de la darrera Assemblea Ordinària de socis.
2.- Informe de gestió 2005.

      • Tancament econòmic 2005

3.- Projectes, activitats i lectura del pressupost exercici 2006
4.- Precs i preguntes.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55