Home » Noticies » Noticia actual

13/02/2006

Quotes del servei de seguretat

En la ultima reunió de Junta, en la que es varen fer les valoracions dels resultats econòmics del l’any 2005 i les previsions pel 2006, es va acordar l’augment de les quotes del servei de Seguretat.

L’últim augment aplicat a les quotes del servei de Seguretat es va dur a terme el Març del 2001. Des de llavors els increments anuals en quan a servei s’han anat equilibrant amb la incorporació de noves empreses que s’instal•laven al polígon. En aquest moments aquestes noves quotes ja no suporten els forts increments que sofreix el servei. Aquest any per exemple, l’augment del cost del gasoil i del personal de seguretat.

Desprès de moltes valoracions, la decisió de la Junta, implica un acord definitiu pels propers anys. L’augment es durà a terme anualment segons s’incrementi el conveni del principal cost que tenim, que són les hores dels vigilants amb arma de nit. Aquest any aquest augment suposa un 3’97%, percentatge que a partir del mes de Març veuran incrementat en les seves quotes.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55