Home » Noticies » Noticia actual

28/02/2007

INFORMACIONS GENERALS

Senyalització de noms de carrers
En l’ultima Assemblea us vam informar que s’estava duent a terme un estudi de la senyalització dels carrers de Bufalvent per presentar-lo a l’Ajuntament de Manresa. L’estudi va concloure que era necessari modificar la situació dels rètols indicadors de carrers per millorar la visibilitat, ampliar-ne el número actual i modificar el disseny. El número total de rètols nous serà de 74 i la millora es durà a terme en dues fases.La primera fase l’han executat durant aquesta setmana, han implementat 38 nous rètols, distribuïts per tots els carrers de Bufalvent.
 

Plantació de 50 arbres
En el nou conveni de jardineria signat amb l’Ajuntament hi constava l’acord per la plantació de 100 arbres. L’any passat ja en vam plantar 50 i en les properes setmanes en plantarem els 50 restants. El criteri de plantació ha estat consensuat amb els tècnics de jardineria de l’Ajuntament de Manresa i l’Associació i s’ha dut a terme en llocs on no hi haguessin guals ni entorpissin la circulació de vehicles. Després de les plantacions i el conveni contempla el manteniment dels mateixos a càrrec de l’Associació. 

Reforç del paviment en el C/Miquel Servet
El dies 27 i 28 de Novembre de l’any passat es va reforçar el paviment en el tram del C/Miquel Servet entre els carrers Doctor Ferran i Esteve Terradas. Com ja sabeu cada any es pavimenta un tram del polígon i en tots els anys aquesta pavimentació s’ha fet durant el mes d’Agost per tal d’intentar minimitzar l’afectació a les empreses. Els Associats afectats en el tram d’aquest any ens van transmetre els inconvenients que representaven aquestes obres en plena activitat i, en reunió de la junta directiva, es va acordar fer una petició formal a l’Ajuntament de Manresa, per tal que les properes inversions en pavimentació s’executin sempre en el mes d’Agost.  

Transport públic 
Tal i com us vam informar, vam sollicitar a l’Ajuntament de Manresa que tramitessin al Departament que correspongués, la installació de marquesines i bancs en les parades d’autobús, tal i com tots els usuaris de transports públic de Manresa tenen en la resta de ciutat. Amb data 17 d’octubre de 2006 vam rebre contesta del Director general de Ports i Transports. En aquest escrit se’ns informava que mentre no determinessin un nou sistema d’equipament de les parades que garantís un sistema viable d’installació, gestió i manteniment, no estava prevista la installació durant l’exercici actual de cap nova marquesina. Lògicament aquesta resposta ha estat comentada amb l’Ajuntament de Manresa per tal que es reiteri la petició. 

Restricció d'accés a Bufalvent
Tenim la satisfacció de comunicar-vos que l’ acord amb l’Ajuntament de Manresa per restricció dels accessos a Bufalvent s’ha anat concretant durant aquest últims mesos. Així doncs en breu,L’Associació  

 • Installarem les càmeres de Seguretat al carrer Edison.
 • Confeccionarem juntament amb l’empresa de Seguretat, el nou protocol de vigilància. En aquest es reforçarà la presència dels vigilants en els trams de carrers que resten fora de la restricció.
 • Formarem als Vigilants de Seguretat del Polígon .
 • Durem a terme amb els Mossos d’Esquadra i la policia local una reunió de Seguretat amb tots els empresaris de Bufalvent, per tal d’informar-los del funcionament de la restricció i mesures de Seguretat a les empreses.L’Ajuntament
 • Installarà la senyalització ocultable de la restricció i el control de càmeres de Seguretat.
 • Redactarà un document en qual s’establiran els termes de l’acord per la restricció. 

Contaminació del sòl
El 7 de febrer de 2005 va entrar en vigor el real decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.L’article 3 d’aquest real decret 9/2005 indica que, entre altres, els titulars de les activitats potencialment contaminants del sòl, hauran de presentar l’informe preliminar de situació per a cada un dels emplaçaments on es desenvolupa l'activitat, amb l'abast i contingut mínim que es recull a l'annex II del real decret 9/2005.Sembla que aquesta llei afecta moltes de les activitats que es desenvolupen a Bufalvent, aprofitem doncs aquesta nota informativa per adreçar-vos a la pàgina web que adjuntem on hi trobareu tota la informació sobre aquesta llei.
La informació la podeu trobar a http://www.arc-cat.net/ca/altres/sols/ips.html. Per la nostra banda, a la web de l’Associació www.bufalvent.cat, hi trobareu un llistat de les activitats classificades pel CCAE afectades i que han de presentar l’informe i, les dades de tècnics i enginyeries que molt amablement ens han informat sobre aquesta llei i estant en predisposició de realitzar els treballs que exigeix la llei. 

http://www.bufalvent.org/pdf/activitats_classificades.pdf
http://www.bufalvent.org/pdf/relacio_tecnics_engenyeries.pdf 
 

Pàgina web
www.bufalvent.cat  
Com ja us vam fer saber, tenim en funcionament la pàgina web de l’Associació, en aquesta hi trobareu:

 • Totes les informacions de l’Associació, notes informatives, projectes, contacte, etc.
 • Un taulell d’anuncis per anunciar naus de venda i lloguer o qualsevol altre servei que pugui ser d’interès per les empreses.
 • Taulell d’ofertes i demandes de treball.
 • L’horari del transport públic de Bufalvent
 • Les sollicituds de les aules. Podeu accedir a través de l’apartat aules, sollicitud d’aules a fer reserves per la utilització de les aules de l’Associació que estant a disposició de les empreses associades.
 • Mapa de com arribar a Bufalvent des de diferents ciutats. Si cliques damunt de Berga, per exemple et donarà l’itinerari per arribar al polígon. Aquest apartat pot ser útil per clients o proveïdors de les empreses que vinguin al Polígon per primera vegada. Un cop ets dins el polígon el mapa interactiu et localitzarà el carrer i el número.
 • Apartat Associats. Molt important !
  Totes les empreses han d’accedir a l’apartat “associats” i examinar les dades que hi figuren, s’ha de tenir en compte que el buscador funciona per paraules, es a dir, que qualsevol paraula que figuri dins la seves dades el buscador la localitzarà i la oferirà. D’altra banda cada empresa associada pot penjar a la seva fitxa una imatge, que ens la pot fer arribar per correu electrònic a bufalvent@bufalvent.cat. DOMINI bufalvent.catSi alguna empresa associada té interès en tenir un correu electrònic amb el domini bufalvent.cat, per exemple nomempresa@bufalvent.cat, que es posi en contacte amb nosaltres, ens ha de dir el nom i la contrasenya que hi vol.  

http://www.bufalvent.org/pdf/activitats_classificades.pdf
http://www.bufalvent.org/pdf/relacio_tecnics_engenyeries.pdf
 

Bufalvent a 27 de Febrer del 2007

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55