Home » Noticies » Noticia actual

03/09/2007

NOTA INFORMATIVA CORREUS

Senyors, 

Degut a les deficiències en el repartiment de correus quan el servei es realitzat per un substitut (per motius de vacances o baixes laborals de la cartera habitual) ens varem posar en contacte amb el Cap de Carteria de Correus, amb l’objectiu de minimitzar els efectes quan això es produeixi. Hi ha un parell de motius pels quals sembla que la feina dels carters substituts es complica, quan han de cobrir la plaça de Bufalvent. 

En primer lloc, encara hi ha moltes cartes que van adreçades amb número de parcel·la, i no el número de carrer, que seria el que és correcte. Per aquest motiu, l’associació s’ha compromès a transmetre a totes les empreses que definitivament comuniquin a clients, proveïdors i a tothom que els hi pugui trametre correspondència, el número de carrer de la seva empresa. En cas que algú encara no coneixes el número que li pertoca només cal que es posi en contacte amb l’associació que l’hi donarem a conèixer.

Exemple:
Abans
L’associació d’empresaris de Bufavent, C/Josep Comas i Solà parcel·la 129  INCORRECTE                

Avui
Associació d’empresaris de Bufavent, C/Josep Comas i Solà, número 27 baixos  CORRECTE 

En 2on.lloc, hi ha moltes empreses que no tenen bústia, situació totalment anòmala i que suposa que el carter a de trucar a l’empresa accedir al recinte i lliurar la correspondència en mà, el que endarrereix notablement el repartiment.  

Així que preguem a totes les empreses de Bufalvent disposin en breu d’una bústia accessible per la persona que reparteix la correspondència. Caldrà doncs,  que aquesta estigui ubicada fora del recinte quan l’empresa està tancada i que en aquesta hi dugui amb rètols visibles els noms de totes les empreses que hi poden rebre allà la correspondència.
 

D’aquesta manera facilitarem la feina de la persona que realitzi el repartiment de la correspondència, encara que aquesta no estigui familiaritzada amb el polígon de Bufalvent.
 

Es molt important que duem a terme aquesta tasca i endrecem aquesta situació entre tots, perquè no només facilitarà la tasca al servei de correus, sinó que hi guanyarem amb molt altres sentits.
  

La Junta Directiva de Bufalvent Manresa a 3 de setembre del 2007

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55