Home » Noticies » Noticia actual

07/08/2008

PAVIMENTACIO 2008

PAVIMENTACIÓ C/MIQUEL SERVET 2ona.quinzena d’Agost  

Amb la present els hi comuniquem que pel dia 25 d’Agost està previst el reforç del paviment en el C/Miquel Servet. Els trams afectats són, des de la cruïlla amb el C/Josep Comas i Solà fins la cruïlla amb el C/Ramón Farguell.

Fressaran el paviment actual fins a 5 cm i el reposaran de nou, les obres duraran entre 2 i 3 dies.

Recordem que el transit quedarà tallat en aquest tram durant els dies d’afectació i que estarà degudament senyalitzat. 

Moltes gràcies

Montserrat Ambrós

Manresa a 5 d’Agost del 2008

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55