Home » Noticies » Noticia actual

03/09/2008

CONSTRUCCIO ESCOLA BRESSOL BUFALVENT

CONSTUCCIÓ ESCOLA BRESSOL 

Amb la present us comuniquem que el passat dia 21 de juliol en el Ple de l’Ajuntament de Manresa es va aprovar el dictamen relatiu a l’aprovació inicial de la creació del Consorci per a l’impuls de serveis educatius i socials. Aquest consorci que està constituït i  participat per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació D’empresaris és l’entitat que construirà l’Escola Bressol a Bufalvent. 

D’altre banda, l’Associació ja ha presentat a l’Ajuntament l’avantprojecte de l’obra, que en breu es lliurarà a la Generalitat de Catalunya per tal es comprometi per escrit a subvencionar les places creades. Quan tinguem aquest compromís s’obrirà el període pel concurs públic per la construcció.  

En cas que alguna empresa, no assistís a l’Assemblea i volgués conèixer el projecte de la construcció el remetem a la pàgina web de l’Associació www.bufalvent.cat apartat projectes i dins de projectes “Projecte escola Bressol”. Hi trobareu tota la informació. 

En l’Associació estem treballant per obtenir les dades de les empreses per tal de poder fer els càlculs pel repartiment del cost de la construcció de l’escola, utilitzant els factors de valoració “m2 edificats i número de treballadors”. 

Les empreses que no hagin enviat les dades els preguem que en breu ens ho facin arribar. 

Nom de l’empresa_______________________________

M2 edificats de nau______________________________

Número de treballadors__________________________

  • Nota aclaridora per comptar el número de treballadors
    • Computen els treballadors en règim general temporals i fixes
    • Computen els treballadors autònoms, que siguin administradors de societats, cooperativistes i autònoms dependents (que l’activitat que desenvolupi sigui del 75% per una empresa del polígon.)
    • No computen els treballadors d’empresa de treball temporal (perquè la relació laboral la tenen amb l’empresa de treball temporal).
  • Aquest són els paràmetres que s’utilitzaran per accedir a l’escola bressol.

Davant de qualsevol dubte o aclariment només cal que es posi en contacte amb nosaltres a la tarda al 93.877.41.56. Ens poden respondre per fax al 93.877.41.55 i correu electrònic a bufalvent@bufalvent.cat.  

Gràcies per la vostra col·laboració

Manresa 3 de Setembre del 2008

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55