Home » Noticies » Noticia actual

14/10/2009

  El dia 30 de juny del 2009, es va exhaurir el termini de prova per la restricció d’accessos al polígon. Després de les continuades reunions, a efecte de valorar els resultats obtinguts amb l'aplicació de la restricció, on hi participaven Mossos d’Esquadra, Policia Local, el Regidor de Via Pública Sr. Vinyes, el Regidor de Seguretat Ciutadana Sr. Buenache, Sra. Montserrat Rico Tècnica del servei de Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa, la Sra. Montserrat Morros Cap de la secció jurídica de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i la Junta Directiva de l’Associació d’Empresaris i on es mesuraven:

  • Número de robatoris denunciats per any.
  • Número d’accidents amb i sense ferits, ocorreguts en l’àmbit territorial objecte de limitació i durant l’horari d’aplicació de les mesures.
  • Anàlisi dels sectors on es produeixen els robatoris.
  • Número de queixes ciutadanes motivades pel tancament.
  • Resultat obtingut en enquesta de satisfacció realitzada als titulars de les empreses amb domicili al Polígon.
  • Número de desperfectes a la senyalització o manca de col·locació dels elements establerts.
  • Diferència de vehicles que circulen un cop imposada la restricció respecte el trànsit mitjà previ a la restricció.

 

Els resultats obtinguts són immillorables i en aquesta última reunió celebrada el dia 30 de juny totes les parts varem coincidir en que aquesta mesura provisional ha de passar en breu a ser definitiva. L’Ajuntament i l’Associació van arribar a un acord on es dictava una pròrroga de 6 mesos més, amb final el dia 31 de desembre del 2009. L’Associació mentrestant treballarà per portar una proposta de restricció definitiva i concreta a l’Ajuntament per quan s’acabi la pròrroga.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55