Home » Noticies » Noticia actual

16/03/2010

L'Ajuntament de Manresa i l'Associació d'Empresaris de Bufalvent van formalitzar divendres passat la constitució del Consorci per a l'impuls dels serveis educatius i socials (CISES), que permetrà la construcció d'una llar d'infants al polígon industrial de Bufalvent. La constitució del consorci és un pas més en el procés de construcció del futur centre educatiu, que tindrà 74 places públiques i que es batejarà amb el nom de Bressolvent. Paral·lelament, també es van aprovar els estatuts que regiran el nou ens.

El consorci està format per vuit membres, dels quals tres són de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent i tres més de l'Ajuntament. A més, hi ha la presidència, que ocupa Sònia Díaz, regidora d'Educació, i la vicepresidència, que està a mans de Joan Llansó, president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent.

El pressupost del consorci és de 846.000 euros, amb el qual es finançarà la construcció del centre educatiu i de les despeses que se'n derivin.

Els estatuts del consorci, que es van aprovar el mateix dia, preveuen que l'Ajuntament posarà a disposició de l'ens els terrenys necessaris per edificar l'equipament, així com assumir la gestió de totes les actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a la construcció del centre educatiu. En aquest sentit, és previst que en el ple que se celebrarà avui dilluns s'aprovi la cessió dels terrenys, i l'encomana de la gestió de les actuacions abans esmentades a l'Ajuntament.

Per la seva part, l'Associació hi aportarà el projecte i la part de finançament que falta per a la seva construcció i el mobiliari. El consorci encarregarà i farà el seguiment de la construcció de l'escola bressol. Un cop construïda, el consorci cedirà l'escola a l'Ajuntament perquè la gestioni i perquè passi a formar part de la xarxa d'escoles bressols municipals.

Les previsions són que les obres puguin inciar-se aquest estiu i que l'escola bressol es pugui posar en funcionament al llarg de l'any 2011.

L'Associació d'Empresaris de Bufalvent està treballant per donar a conèixer el model de gestió del seu polígon, que serà integral un cop incorpori el servei d'escola bressol per als treballadors.

Recordem que l'any 2005, l'Associació d'Empresaris va presentar al Consistori la proposta de construcció d'una escola bressol al polígon. En principi es pensava en una escola privada, però de seguida es va descartar perquè no es va veure possible que els treballadors del polígon la poguessin mantenir.

A partir d'aquí, l'Ajuntament va mostrar la seva voluntat per fer possible el projecte. La regidoria d'Educació va endegar converses paral·leles amb l'Associació d'Empresaris i el Departament d'Educació per explorar la viabilitat de construir una escola pública, però amb capital privat per a la seva edificació.

El 2007, abans d'acabar-se el mandat, es va signar un conveni entre l'Ajuntament i l'Associació d'Empresaris, que expressava la voluntat de treballar per aquesta realitat.

Al final, es va arribar a un acord, que es formalitza ara amb la constitució del consorci.

El cost del projecte és de 709.478 euros més IVA. La Generalitat hi aportarà 370.000 euros i, la resta, l'assumirà l'Associació d'Empresaris de Bufalvent.

Una enquesta de l'any 2005 de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent va posar de manifest que hi havia un percentatge alt de treballadors i treballadores en edat fèrtil i amb fills petits, que tenien dificultats per conciliar la vida familiar i laboral, especialment el col·lectiu femení. En aquest sentit, el projecte d'escola bressol de Bufalvent pretén que treballadors i treballadores tinguin més facilitats per conciliar la vida de treball i família, tinguin més facilitats de formació i promoció professional, i igualtat d'oportunitats. Per la banda empresarial, la futura escola bressol contribuirà a donar un valor afegit al lloc de treball i propiciarà que hi pugui haver una millor gestió del capital humà.

Resum de dades generales de l'enquesta realitzada l'any 2005:

  • Empreses enquestades: 265
  • Nº total de treballadors: 4.971
  • Total de treballadores (dones): 1.257 (25.3%)
  • Total de treballadors (homes): 3.714 (74.7%)
  • Treballadors entre 16 i 40 anys: 3.350 (67.4%)
  • Nº de fills entre 0 i 3 anys: 1.568 (26.5%)

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55