Home » Noticies » Noticia actual

02/04/2012

 

A continuació procedim a informar de forma provisional del tema de les inscripcions a Bressolvent. Qualsevol modificació d’aquesta informació serà degudament notificada.

 

Les inscripcions s’inicien el dia 7 de maig i s’acaben el 18 de maig.

 

Caldrà, a banda de totes les dades d’inscripció, justificar que el sol·licitant treballa a Bufalvent. (Informarem de quina forma).

 

Els horaris queden per determinar segons les necessitats dels usuaris.

 

Les tarifes encara no estan aprovades pel govern, però es perfilen en 100,-euros de matricula i 120,-euros de quota mensual per 11 mesos l’any. Altres serveis fora del funcionament normal de l’escola bressol, s’organitzaran segons les necessitats i s’abonaran a part. Es podran sol·licitar beques.

 

Per inscriure nens a l’aula de P-0, cal que el dia 12 de Maig hagin nascut, perquè el dia 1 de Setembre tinguin 4 mesos.

 

Aquesta és la informació bàsica de la que disposem en aquests moments,  ara necessitem conèixer la realitat de les necessitats de les persones  treballadores de Bufalvent amb nens de 0 a 3 anys. Per això sol·licitem que les persones que tinguin previst inscriure al curs de Setembre del 2012 algun alumne a Bressolvent, responguin el qüestionari que s’ha facilitat des de l’Associació a totes les empreses de Bufalvent. Segons les respostes que obtinguem, es concretarà l’horari i les aules que s’obriran en aquest primer any, per tant és de vital importància tenir una informació real.

 

Des de l’Associació agrairem que Aquests qüestionaris ens els facin arribar el més aviat possible. Es poden fer arribar per fax al 93.877.41.55, per email a bressolvent@bufalvent.cat o bé personalment al C/Josep Comas i Solà, 27 baixos (l’horari és cada dia de 15 a 19 hores, i també hi ha bústia).

 

Per qualsevol altra informació us podeu adreçar a l’Associació a l’horari abans  esmentat per telèfon al 93.877.41.56.

 

 

Manresa a 30 de març del 2012

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55