Home » Noticies » Noticia actual

24/07/2013

INSPECCIONS IBI I GUALS A BUFALVENT

El passat divendres dia 12 d’abril, l’Ajuntament de Manresa va convocar a totes les Associacions d’Empresaris de Polígons a una reunió per tractar el tema de la inspecció de guals, IBI i IAE que s’estan realitzant en els polígons industrials de Manresa.

En representació  de l’Ajuntament de Manresa hi van assistir la Sra. Regidora de Promoció Econòmica Silvia Gratacòs i el Sr. Regidor d’Hisenda i Governació Josep Mª Sala, i en representació dels polígons el President del Pont Nou Sr. Sebastià Catllà, el dels Dolors Sr. Santi Serarols, el dels Trullos Sr. Xavier Padró i el de Bufalvent Sr. Joan LLansò.

En el decurs de la reunió, l'Ajuntament va informar que desprès de detectar un cert desajust pel que fa a la informació que tenien, respecte a la realitat, varen decidir fer les comprovacions pertinents per ajustar-la el màxim a la situació real. És per això que les inspeccions s’han fet sobre el terreny, que es l’única manera de garantir la veracitat.

L’Ajuntament contrasta la informació recollida amb la que disposa en les bases de dades, i en cas de discordança, es comunica a l’empresa interessada per que aquesta pugui dur a terme les al•legacions que cregui adients, les quals poden ser estimades o no. A continuació s’elaboren les liquidacions corresponents, que com a màxim poden referenciar-se a tres anys enrere. Cada liquidació anual ho serà en funció de les ordenances fiscals que hi havia en el seu moment, per la qual cosa tributaran diferent cada exercici.

Aquesta retrocessió en el cobrament va ser qüestionada pels presidents dels polígons, però segons ens va informar l’Ajuntament,  La Llei General Tributaria 58/2003, determina que les prescripcions ho son al cap de quatre anys, i es per això que s’han de liquidar l’any en curs i els tres anteriors (el document explicatiu fet arribar per l’Ajuntament de Manresa el trobareu dins l'ÀREA RESTRINGIDA).

Quan es rebin les liquidacions, les empreses a banda de poder exercir els procediments que ja preveu la Llei, podran acollir-se a l’aplaçament i/o fraccionament del pagament  de les mateixes, que podran tramitar al departament de recaptació de l’Ajuntament.

Els presidents dels polígons van coincidir en traslladar als representants del consistori, que en els polígons no tan sols s'hi ha de recaptar, també és necessari realitzar inversions en millores, manteniment i noves infraestructures. Almenys una part dels ingressos fruit dels impostos de les empreses, haurien de retornar als polígons.

Els representants del Consistori municipal van avançar als presidents que, conscients de la problemàtica econòmica en que estan immerses les empreses, estan estudiant la possibilitat, de cara al proper 2014, d'aplicar alguna nova modificació fiscal que les beneficiaria. Quan el tema estigui més treballat ens ho comunicaran.

 

La Junta Directiva

Manresa a 24 de juliol del 2013

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55