Home » Noticies » Noticia actual

21/10/2014

SIGNATURA CONVENI

Les Associacions d’Empresaris de Bufalvent, els Trullols i el Pont Nou, varen signar dimarts 21 doctubre els seus convenis anuals amb l’Ajuntament de Manresa per dur a terme accions de promoció econòmica.

Les accions previstes en aquest conveni de Bufalvent inclouen:

·         L’enllumanat del rètol informatiu
·         Web per Bressolvent
·         Adequació zona aparcament Ramon Farguell
·         Promoció de Bufalvent.cat

El conveni preveu l’execució i justificació de les accions per part de l’Associació i el repartiments dels costos al 50% Ajuntament-Associació.

Aquest conveni ens permet atendre peticions dels socis i desenvolupar projectes d’interès general.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55