Home » Noticies » Noticia actual

03/02/2015

REUNIO ALCALDIA

L’Associació d’Empresaris de Bufalvent ha agendat una reunió amb l’Alcaldia de Manresa el proper divendres 6 de febrer. L’objectiu d’aquesta reunió de treball és cercar solucions i compromisos per part de l’Ajuntament, que ajudin a resoldre la problemàtica més rellevant que afecta les empreses de Bufalvent.

Per aquesta reunió, que esperem torni a tenir periodicitat anual, la Junta Directiva ha confeccionat una llista de temes a tractar que ja s’ha fet arribar al consistori, per obtenir el màxim rendiment d’aquesta trobada. Seguidament us relacionem els temes a tractar per aquest 2015:

INVERSIONS

     -Pla de pavimentació (intervenció urgent al C/Pons i Enrich)

SEGURETAT

     -Ampliació de la xarxa de video-vigilància

     -Costos del manteniment de la restricció d´accessos a Bufalvent

RELACIONS AJUNTAMENT-ASSOCIACIÓ

     -Tràmits no resolts

PROJECTES PEL 2015

     -Actes commemoratius pel 25è aniversari de l´Associació

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55