Home » Noticies » Noticia actual

13/02/2015

RESUM REUNIO ALCALDIA

Tal i com us varem informar, el divendres dia 6 de febrer varem celebrar una reunió que es pretén es formalitzi anualment amb l’alcalde de Manresa i la regidora de promoció econòmica.

Complint amb l’odre del dia que estava programat, us passem a informar del contingut de la reunió.

INVERSIONS

        -Pla de pavimentació (intervenció urgent al C/Pons i Enrich)

En aquest punt l’Associació va sol·licitar a l’Ajuntament que reprengués les inversions anuals de reforç de paviment a Bufalvent aturades des del 2008 per causes econòmiques. Hores d’ara entenen que cal reprendre aquestes actuacions en el paviment que esdevé dels anys 70.

A banda de reprendre aquestes intervencions anuals i per trams, com ja s’havia fet en anys anteriors, varem demanar una intervenció urgent i per aquests any al C/Pons i Enrich on el deteriorament és molt destacable.

L’alcalde i la regidora es varen comprometre a intervenir en el C/Pons i Enrich després de mostrar-los les imatges, i estudiar després de les eleccions la represa del reforç de paviment als carrers de Bufalvent anualment i per trams.

SEGURETAT

        -Ampliació de la xarxa en video-vigilància.

En el mes de desembre varem obtenir per part de les instàncies de Seguretat del Govern de la Generalitat la solució legal per desplegar més càmeres de video-vigilància als carrers de Bufalvent. Ho varem explicar als representants municipals i varem sol·licitar que tècnicament gestionessin sense entrebancs la instal·lació dels bàculs que han de suportar les càmeres i que han d’anar a la via pública.

Van veure molt en positiu que ja tinguéssim la solució legal per la instal·lació perquè això facilitaria la solució tècnica dels bàculs.

        -Costos del manteniment de la restricció d’accessos a Bufalvent. 

Veurem en el tancament econòmic de l’Assemblea anual d’aquest any que el cost del manteniment de la restricció esta consumint les reserves econòmiques del servei de Seguretat i que, aplicant aquest cost en l’actualitat, es deficitària i ens fa deure diners al proveïdor de manteniment de restricció.  Varem de nou explicar als representants municipals que nosaltres mai ens varem comprometre a assumir aquest cost (perquè no és assumible) i que havíem de trobar una solució urgent per aquest tema, negociant amb l’Ajuntament el repartiment dels costos o bé que l’Ajuntament assumeixi aquesta despesa perquè la vigilància pogués de nou cobrir les despeses que genera.

La regidora en aquest cas, estudiarà amb els tècnics com es va gestionar aquest acord i buscarà alternatives que ens proposarà en breu.

MANTENIMENT

        -Formalitzar els acords verbals amb el regidor de medi ambient, sobre el manteniment de la jardineria a Bufalvent.

Com ja deveu recordar, el nou contracte de jardineria de l’Ajuntament de Manresa va reduir les intervencions a Bufalvent al 50% aproximadament (tot i haver requerit per escrit en diverses ocasions que això no succeís). El cert és que el regidor en qüestió ha complert la seva paraula i les intervencions han estat les adequades i necessàries per tenir un polígon net. Ara bé, la preocupació d’aquesta Junta continua sent la fragilitat de l’acord, per un tema tant i tant important com és per Bufalvent la jardineria. Per tot això, varem reiterar la necessitat de formalitzar de la forma que fos, les intervencions anuals que requereix Bufalvent.

Els representant de l’Ajuntament es comprometen a buscar una solució per garantir formalment els acords assolits amb el regidor de medi ambient.

RELACIONS AJUNTAMENT-ASSOCIACIÓ

        -Tràmits no resolts.

El president trasllada a l’alcalde i la regidora la necessitat d’agilitzar els tràmits de les empreses i l’Associació amb l’Ajuntament. Durant el passat 2014 alguns tràmits rellevants per l’Associació s’han demorat en el temps sense cap justificació.

PROJECTES PEL 2015

        -Actes commemoratius per la celebració dels 25 anys de constitució de l’Associació.

Aquest any 2015 l’Associació celebra els 25 anys de constitució el juny de 1990. Aprofitem aquesta trobada per comunicar-ho a l’alcalde i per explicar-li que l’entitat té previst organitzar un acte commemoratiu (pendent encara de concretar). Els representants de l’Ajuntament valoren la feina de les associacions molt positivament.

Fora de l’ordre del dia, es va acordar programar una reunió entre l’alcaldia i els tres presidents de les associacions de Bufalvent, Trullols i Pont Nou durant el mes de març, per tractar temes generals, com ara polítiques de promoció  econòmica, dinamització d’empreses i polígons, estratègies de captació d’empreses i consolidació de les existents, etc.

Aquest és el resum del contingut de la reunió. En cas que necessiteu més informació sobre algun tema en concret només cal que us poseu en contacte amb nosaltres de dilluns a divendres de 15 a 19 hores a l’Associació, al tel. 93 877 41 56 o per correu electrònic a bufalvent@bufalvent.cat

 

La Junta Directiva de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent

Bufalvent a 16 de febrer del 2015

 

 

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55