Home » Noticies » Noticia actual

22/03/2016

Demà dimecres 23 de març hi ha programada la reunió de treball que anualment l’Associació celebra amb l’Ajuntament de Manresa, per tractar els temes de més rellevància que afecten el polígon de Bufalvent. En aquesta reunió hi assistiran càrrecs de la Junta Directiva de l’entitat, i es trobaran amb la regidora de promoció econòmica, la Sra. Àuria Caus, per tractar els següents temes:

 

INVERSIONS

·         Pla de pavimentació (intervenció urgent al C/Pons i Enrich)

·         Il·luminació element commemoratiu 25 anys d’Associació

SEGURETAT

·         Ampliació de la xarxa en video-vigilància

·         Modificació de l’acord en matèria de restricció d’accessos

          o   Cost del manteniment

          o   Franja horària

          o   Senyalització

MANTENIMENT

·         Recuperació del conveni de gestió de la jardineria del polígon

·         Voreres

ACCIONS SUPRAMUNICIPALS

·         Tema fibra òptica

·         Accessos polígon

 

Un cop finalitzada la reunió, procedirem a informar a totes les empreses de Bufalvent dels resultats obtinguts sobre aquestes qüestions, i dels acords a què s’hagi pogut arribar.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55