Home » Noticies » Noticia actual

14/04/2016

El dia 23 de març es va celebrar una reunió entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’Empresaris de Bufalvent. Prèviament, l’Associació havia avançat a la regidora de promoció econòmica l’ordre del dia dels assumptes que es volien tractar.

A continuació us detallem per temes les qüestions i els acords que varen sorgir:

INVERSIONS

      -Pla de pavimentació (intervenció urgent al C/ Pons i Enrich)

De nou es reitera l’actuació urgent al paviment  en el  C/Pons i Enrich i es recorda el compromís verbal per part de l’alcalde en diferents ocasions, entre altres al sopar de celebració dels 25 anys de l’Associació. Tenint en compte que la resta de paviment és de l’any 1970,  també varem transmetre la necessitat de reprendre el reforç del ferm a la resta de carrers del polígon per trams i en anualitats.

Així doncs en aquest punt varem sol·licitar:

Actuació urgent al C/Pons i Enrich.Reprendre l’acord i continuar amb les actuacions anuals en reforç del ferm que esdevé de l’any 1970.

La representant de l’Ajuntament ens informa que han realitzat una auditoria per determinar l’estat del paviment a Manresa, de forma global, i que un cop disposin del resultat d’aquesta auditoria en prioritzaran les actuacions. L’Ajuntament creu molt provable que el Pons i Enrich estigui en lloc prioritari on actuar. La intenció de l’Ajuntament és actuar anualment segons les necessitats.

      -Il·luminació element commemoratiu

En el marc del conveni anual de promoció econòmica que signem amb l’Ajuntament de Manresa, voldríem actuar en l’element commemoratiu del 25è aniversari, fent-hi arribar llum.

Els termes de la proposta concreta són:

Instal·lar focus estancs que garanteixin una bona visibilitat de l’element quan es fa fosc.Alimentar-ho del bàcul que hi ha al mig de la rotonda.Que funcioni les mateixes hores que l’enllumenat públic. 

L’Ajuntament s’avé a permetre la il·luminació del nou element, connectant-lo i condicionant-lo al subministrament elèctric del bàcul d’enllumenat públic que hi ha a la rotonda. La despesa de material i d’instal·lació anirà a càrrec de l’Associació. Haurem de fer una petició i memòria que especificarà amb exactitud, com s’il·luminarà, les obres que requerirà i el  material que s’utilitzarà.

SEGURETAT

      -Ampliació de la xarxa en vídeo –vigilància

Tot i els dos anys de treball que hem dut a terme en el projecte d’ampliació de vídeo –vigilància, l’ajuntament de Manresa no en tenia constància perquè l’autorització d’aquesta ampliació depèn en exclusiva de la Conselleria d’Interior.  Com que creiem que en breu obtindrem el permís per executar el projecte varem considerar adequat presentar a la Regidora el procediment per crear els nous punts de vídeo - vigilància. El procediment:

Obtenir el permís per part de la Conselleria d’Interior. Per part de l’Ajuntament, igual que es va fer en l’any 2008 quan varem instal·lar la primera càmera al C/Pons i Enrich, caldrà obtenir el permís per la instal·lació del bàcul a la via pública. L’alimentació i la connexió a la xarxa es farà a través de l’empresa més propera al punt d’instal·lació de la càmera.

La resposta per part de la Regidora és que no veu cap dificultat en atorgar-nos els permisos necessaris sempre i quan seguim les indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament per la instal·lació dels nous bàculs de vídeo -vigilància.

MANTENIMENT DE LA RESTRICCIÓ DACCESSOS

Pel que fa al servei de restricció d’accessos es proposa la modificació de l’acord en matèria de restricció d’accessos en 3 punts:

      -Cost del manteniment.

Es presenta a la regidora la taula de costos de manteniment anual de la restricció i es reitera la necessitat de traspassar el cost del manteniment de la instal·lació de la restricció a l’Ajuntament de Manresa. El motiu és que l’entitat no te capacitat econòmica per assumir aquest cost, el que provoca un desequilibri econòmic en els comptes de la Seguretat. Reiterem també la qüestió de que mai es va supeditar la viabilitat de la restricció al fet que l’Associació n’assumís els cost de manteniment.

La Regidora ens assegura que per aquest any 2016 no serà possible assumir aquests cost, ara bé si que creu que caldria veure com es pot resoldre aquesta situació entre les dues parts, Associació i Ajuntament. Ens emplacem a una nova reunió amb el regidor de via pública i reprendre aquest tema pel 2017. Per part de l’Associació reiterem la necessitat de parlar-ne i la predisposició a la negociació.

      -Franja horària.

Pel que fa a la franja horària, quan varem redactar l’acord amb l’Ajuntament per la restricció, els dissabtes al matí encara teníem molta activitat al polígon, en l’actualitat hem detectat que això ha canviat radicalment. Els dissabtes al matí el polígon està desert i no hi ha pràcticament cap mena d’activitat industrial, el que ens fa replantejar l’horari de la vigilància i el de la restricció.

En l’actualitat l’acord en l’horari de restricció és:

        De dilluns a divendres de 23 hores a 5 matí.

        De les 14 hores del dissabte fins les 5 matí del dilluns.

La nostra nova proposta horària seria:

        De dilluns a dijous de 22’30 hores a 5 matí

        De divendres a les 22’30 hores fins les 5 matí del dilluns

La Regidora no preveu cap inconvenient en modificar l’acord de restricció en els termes horaris, considerant la justificació.

      -Senyalització.

El sistema de senyalització de la restricció és en l’actualitat un sistema que se’n diu ocultable. Els senyals s’obren i tanquen cada dia pel personal de seguretat, la utilització continuada i diària fa que els senyals estiguin en mal estat i que no tinguin la utilitat desitjada, en ocasions pel fort vent estant oberts a totes hores i crea confusió.

La proposta de l’Associació és reparar en la mesura que es pugui aquesta senyalització i convertir-la en fixa i informativa, indicant les hores en les quals en polígon està restringit i vídeo - vigilat. Concretem amb la regidora que farem una proposta de senyalització.

MANTENIMENT

      -Formalitzar els acords verbals amb el regidor de medi ambient, sobre el manteniment de la jardineria a Bufalvent.

Des del 2014, el manteniment de jardineria de Bufalvent forma part d’un contracte global de serveis per tota la ciutat. Hem constatat que aquest nou sistema redueix notablement la qualitat de servei, desmillora l’aspecte general de Bufalvent, comporta incidències continuades i incapacita a l’Associació per optimitzar recursos en les actuacions que a posterior serveixen per altres millores de jardinera. Per tot això, l’entitat sol·licita a l’Ajuntament la restitució del sistema de gestió de la jardineria de Bufalvent tal i com es va anar fent durant 15 anys, en la formula de conveni. Durant aquest període el servei era excel·lent, no comportava cap sinistre, les empreses estaven totalment satisfetes i l’aspecte general de polígon era immillorable. La part econòmica s’optimitzava i se’n treia el màxim rendiment, sempre d’acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa. Així que, no volem anar enrere, a Bufalvent estem tots d’acord, volem recuperar la gestió de la jardineria.

En aquest sentit ens informa que l’actual model de gestió no es podrà modificar fins al desembre de 2017, que és quan finalitza el contracte d’aquest servei, que són conscients de les deficiències que tenim en l’actualitat i que estan d’acord en buscar alternatives, coincideixen en que el conveni és una bona formula.

      -Voreres

Les voreres de Bufalvent tenen 46 anys, es van fer l’any 1970 i en alguns trams estan molt malmeses. Per reparar-les a baix cost per l’Ajuntament, proposem una formula que ens consta ha funcionat en d’altres municipis, que és organitzar Plans d’Ocupació amb personal qualificat que duen a terme els treballs de reparació.

La Sra. Caus coincideix en que cal intervenir en les voreres i veu un bona formula la dels plans d’ocupació. Es compromet a demanar si hi ha plans apunt de sortir i si ni han en demanaran per fer aquestes tasques a Bufalvent i Pont Nou.

ACCIONS SUPRA–MUNICPALS

      -Fibra Òptica

Després de la reunió a l’Ajuntament amb responsables del CTTI, fa pocs dies i davant el silenci de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), han forçat el registre del nou catàleg de serveis per polígons, però al ser forçat no es pot començar a comercialitzar pel risc que comporta.

Tot i que nosaltres estem en contacte continuat amb el serveis tècnics del CTTI, sol·licitem que a nivell polític es faci una gestió per desencallar el tema.

      -Accessos

Històricament els accessos del polígon, tant en direcció Berga com direcció Barcelona, han estat complicats i objecte d’accidents diaris, sobretot el direcció Berga. Ara, després de les obres de desdoblament, la situació encara ha empitjorat. L’accés a Barcelona ha millorat, doncs s’ha allargat el carril d’incorporació i s’ha millorat en visibilitat, però en canvi l’accés a Berga s’ha complicat encara més. D’una banda l’augment de velocitat que concedeix el desdoblament, i d’altre el fet que el carril que utilitzen el vehicles de Bufalvent per accedit a la C-55, que seria el de direcció Berga a la dreta, abans s’acabava i per tant es circulava principalment pel de l’esquerra, això oferia moltes possibilitats als vehicles que sortien de Bufalvent direcció Berga per incorporar-se. Aquest dos fets, dificulten molt la sortida i accés dels vehicles a la C-55, el que provoca llargues cues dins del polígon, moltes dificultats als vehicles d’emergències per accedir direcció Berga, ambulàncies, mossos, etc.. I la nostra previsió en aquestes condicions, és que aquests accidents de poca importància que es donaven per accedir a la C-55 ara podrien arribar a ser d’una major importància. La nostra entitat en una trobada informal amb la delegada del Govern Laura Vilagrà li va comentar l’assumpte i ens varem emplaçar en una reunió per parlar-ne.

L’Ajuntament es compromet a organitzar una reunió amb la Delegada del Govern de la Generalitat per parlar d’aquesta qüestió. L’Associació proposa que hi puguin participar també, la comissaria dels Mossos d’Esquadra, l’hospital general de Manresa, a més dels empresaris de Bufalvent, els veïns del barri de Cal Gravat, la zona comercial Els Trullols i el propi consistori. Restem a l’espera de que ens comuniquin la data per la reunió.

Aquestes són totes les qüestions que varem tractar en la reunió, des de l’Associació ens comprometem a fer els seguiment de tots els assumptes per intentar que la reunió aportis solucions per Bufalvent.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55