Home » Noticies » Noticia actual

26/10/2004

Per l’any 2005 est prevista una inversi per pavimentaci de 65.000 €, que actuaria en una part del carrer Miquel Servet, pel 2006 s’invertirien 14.000 € per acabar el mateix carrer. La proposta s fer la inversi en una sola vegada en el 2005, per evitar talls i juntes en el paviment. A partir del 2006, continuaran les inversions anuals en pavimentaci, fent actuacions de manteniment en tots els carrers de Bufalvent. A mateix temps es renovar la pintura i la senyalitzaci general i la dels noms dels carrers del polgon. Aquest any 2004 ja s’han invertit un total de 65.000 € en la renovaci del paviment del c/ Narcs Monturiol i Edison.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55