Home » Noticies » Noticia actual

25/07/2019

INFORME ANUAL DE L´ECONOMIA CATALANA

Aquests dilluns, a la Delegació del Govern a la Catalunya Central alguns agents econòmics i socials del territori vàrem assistir a la presentació del l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2018.

 

A continuació us detallem les dades més importants:

 

  El PIB mundial va créixer un 3,6% al 2018  (3,8% el 2017).

 

  El creixement continuat ha permès recuperar el nivell de PIB per habitant en volum d’abans de la crisi.

 

  L’economia catalana, una de les més dinàmiques de la zona euro.
   Manté un creixement significatiu (2,6%) però més moderat que en anys anteriors per un entorn exterior menys favorable. Ha mostrat un elevat grau de resiliència.

 

  Fortalesa de la demanda interna, sobretot de la inversió
   La demanda interna contribueix en 2,2 punts al creixement. Augment més moderat de tots els components de la demanda però destaca el creixement notable de la inversió (4,6%). Creixement a tots els grans sectors econòmics excepte l’agricultura.

 

  Xifres macroeconòmiques de les comarques centrals
   El PIB entre el 2015 i 2016 va créixer al mateix ritme que a Catalunya (4,2%). Entre 2011 i 2016 el PIB va créixer un 8,9%, per sobre de la mitjana de Catalunya (7,2%).

 

  La població de Catalunya serà de 8 milions el 2030
   Catalunya creixerà per la immigració, ja que el saldo natural serà negatiu o molt feble. En l’horitzó 2030 la població major de 65 anys serà d’1,8 milions. A les comarques centrals, el creixement en el període 2018-2030 serà moderat (d’un 5,5%).

 

  El saldo amb l’exterior representa un 12,2% del PIB
   El 2018 el superàvit exterior va ser d’uns 30.000M€, un 12,2% del PIB. El saldo amb l’estranger va ser del 5,7% i el saldo amb la resta de l’Estat, del 6,5%. Les exportacions totals (béns i serveis) a l’estranger han moderat el creixement fins al 2%. Les importacions han tingut una evolució més positiva i han crescut al 3,6%.

 

  Entre 2009 i 2018 l’increment de les exportacions ha estat del 72,8%.
   Les exportacions de béns a l’estranger el 2018 van moderar-se (creixent un 1,1% en termes corrents), condicionades per l’afebliment del comerç a Europa. Les importacions van mantenir un elevat ritme de creixement (6,9%).

 

  Turisme a les comarques centrals
   Al conjunt de Catalunya: Evolució molt positiva del turisme estranger el 2018 i augment de la seva despesa. Augment turisme de països fora de la UE, com els EUA. Destaca la disminució de pernoctacions el establiments hotelers.

 

  La confiança empresarial va ser positiva durant el 2018
   Els resultats financers impulsen la rendibilitat financera. Les inversions privades van augmentar un 68%, i augmenten les inversions el start ups el 13,4%. L’activitat emprenedora (8,1%) més alta que en la majoria de països de l’entorn va seguir creixent el darrer any.

 

  El nombre d’empreses actives creix el 2017
   A les comarques centrals el nombre de comptes de cotització amb assalariats creix un 0,3% fins als 13.531 comptes. En mig de tensions institucionals remarcables, el nombre d’empreses actives va continuar creixent el 2017. El 2017 va augmentar un 1,5% el nombre d’empreses amb domicili social a Catalunya. Van créixer en especial les empreses de dimensió més gran i les del sector industrial.

 

  La taxa d’atur continua a la baixa i se situa a (11,5%) la taxa d’atur més baixa en una dècada
   Millora generalitzada de la taxa d’atur per col·lectius, però destaquen elevades els joves de 16 a 24 anys o estrangers no comunitaris.

 

  El 2018 van crear-se en mitjana 86.700 nous llocs de treball assalariats.
   68,3% indefinits, 31,7% temporals.

 

  El mercat de treball a les comarques centrals
   173.720 afiliats. Taxa d’atur d’un 10,4%. Aturats: 20.024 persones.

 

  El 2018 els costos laborals van augmentar un 2%
   L’augment del cost salarial fa que es mantingui el poder adquisitiu dels salaris. Augment sobretot en el sector serveis.

 

  Inflació
   Ha estat d’un 1,8% de mitjana el 2018

 

  Creix la taxa de risc de pobresa per a les dones

 

 

Per consultar l’informe complet, podeu accedir al lloc web d’economia catalana del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

http://economia.gencat.cat

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55