Home » Noticies » Noticia actual

30/09/2019

REUNIO MANIFEST 2 OCTUBRE

Des de fa 3 anys els presidents d’associacions d’empresaris de polígons del Bages es troben en una jornada anual. L’any 2018, davant la dificultat que tenen la majoria d’associacions d’empresaris de polígons per gestionar les seves entitats i aconseguir suficient representació, es va acordar la redacció d’un manifest amb l’objectiu de reivindicar la importància dels polígons, claus en el dinamisme socioeconòmic dels municipis, amb necessitat d’adaptar-los i millorar-los per tal que siguin més eficients i competitius.

Les associacions de Polígons del Bages, legitimades per l’alt percentatge de representació d’associacions de polígons respecte la mitjana de Catalunya, en el document, sol·liciten al Govern que desenvolupi una legislació que acabi establint, per llei, un model de gestió que estructuri organitzativament les àrees empresarials de Catalunya amb vocació d’implantació generalitzada.

El proper dia 2 d’octubre a les 9:30 a la seu de l’Associació del Polígon Industrial de Bufalvent a Manresa, es celebrarà una trobada d’empresaris, tècnics i polítics, amb la Directora General d’Industria Sra. Maria Matilde Villarroya i el sub-director general de Política Industrial Sr. Jordi Carbonell. En aquesta trobada, els empresaris del Bages lliuraran el manifest formalment i els representants polítics ens informaran del contingut del avantprojecte de llei en el qual han treballat i que proposa un model de gestió pels Polígons Industrials de Catalunya.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55