Home » Noticies » Noticia actual

11/10/2019

CELEBRADA LA TROBADA AMB EMPRESARIS TECNICS I POLITICS

El passat dimarts, 2 d’octubre es va celebrar a Bufalvent la trobada amb els empresaris tècnics i polítics en la que representants de la Generalitat van presentar lavantprojecte de la Llei dAPEUs.

La Directora General d’Indústria, Sra. Maria Matilde Villarroya, va iniciar l’acte presentant el Pacte Nacional d’Indústria de l’any 2017 en el que es recopilen 116 mesures per impulsar la competitivitat de 3 anys de durada i en el que s’han invertit 1.800 milions d’euros.

Aquest pacte recull 6 àmbits d’actuació:

Competitivitat, dimensió i finançament, indústria, formació, energia i infraestructures i sostenibilitat.

Catalunya és industrialista. La indústria és el 20% del motor de l’economia catalana.

Existeixen dos actuacions clau per tal de potenciar-la amb actuacions dels Ajuntaments com la elaboració de cens dels polígons i el Pla d’Impuls dels Polígons. (a través del Departament de Territori).

És necessari establir un marc normatiu de com es regula.

Degut a que el fet de crear una nova llei és força lent, des de la Generalitat ha estat més àgil adherir-se a una llei que ja està en procés de ser aprovada pel Parlament, que és la Llei dels APEUs, desenvolupada per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement. Es tracta d’una llei de comerç adaptada a polígons.

El sub-director general de Política Industrial  Sr. Jordi Carbonell va exposar que l’objectiu és adoptar un model de gestió per a tots els Polígons Industrials de Catalunya. Es tracta de classificar els polígons a través de serveis concrets i establir mecanismes per resoldre els problemes de les concentracions empresarials.

El que es pretén és que no només paguin uns pocs perquè se n’aprofiti la majoria sinó que “pagui tothom perquè tothom en gaudeixi”.

Les associacions dels polígons, que van entregar el manifest als representants del Govern, demanen que es reconeguin les associacions i òrgans de gestió dels polígons com a òrgans dinterlocució i negociació amb les administracions públiques, els polígons que disposen de mecanismes de gestió publico privada són més endreçats, més dinàmics, amb més serveis i més competitius.

L’acte va comptar amb la presència de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central Sra. Alba Camps, l’Alcalde de Manresa Sr. Valentí Junyent i una nombrosa representació de les associacions empresarials, patronals i sindicals de la comarca.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55