Home » Noticies » Noticia actual

28/01/2020

L´ASSOCIACIÓ INFORMA GENER 2020

La Policia Local de Manresa informa de la prohibició d’estacionament de remolcs sense tractora a la via pública

La Policia Local ens informa d’un increment de remolcs estacionats ens els carrers del polígon. Ens proposa una campanya informativa per les empreses de 2 mesos abans de donar compliment a l’ordenança municipal de circulació i mobilitat, que diu el següent:

Article 47.1 – T

Estacionar a la via pública remolcs, semiremolcs o caravanes sense estar enganxats al vehicle tractor està tipificat amb la consideració d’infracció.

 

Aparcament de camions 

Recordem a les empreses que el polígon disposa d’un aparcament per a l’estacionament de camions i remolcs al C/Josep Comas i Solà (sota del bar del polígon), que des d’aquest mes de gener està vigilat pel personal de Seguretat del polígon a les nits i els caps de setmana, s’hi ha instal·lat més papereres, s’hi ha dut a terme una neteja i properament es repintaran les línies de les places d’estacionament.

 

Expedientat un conductor per abocar runes al polígon gràcies a la col·laboració de les empreses 

Gràcies a la col·laboració d’una empresa associada, l’Ajuntament de Manresa ha expedientat al conductor d’un camió que abocava runes a l’aparcament de la Llar d’Infants de Bressolvent. 

Va ser a finals d’octubre del 2019, quan l’empresa es va dirigir a l’Associació per informar-nos que un camió estava abocant runa davant de la seva nau.

Una vegada recollida tota la informació, vam comunicar-ho a la secció jurídica de l’Ajuntament, que va iniciar el procediment d’expedient sancionador al conductor del camió.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55