Home » Noticies » Noticia actual

24/02/2020

OBRES SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC - C/MIQUEL SERVET 45-35

Us informem que demà iniciaran els treballs amb l’obertura de rases al:

C/ MIQUEL SERVET, 45-35

Les obres es duran a terme per trams i en cada tram, s’elimina l’enllumenat existent, s’obre rasa per passar-hi la nova línia i s’instal·len els nous bàculs.

 

Pel que fa als guals, ens han garantit una mínima afectació, doncs on calgui s’hi posaran planxes de ferro que garantiran l’accés a les naus. En el cas de que alguna empresa tingui alguna necesitat especial caldrà que contactin amb el cap d’obra.

 

Els nous bàculs amb lluminària de tecnologia LED i llum blanca reduiran la potència a la meitat, l’enllumenat serà molt més eficient, reduirà el consum energètic i el nivell de seguretat de la instal·lació, que és del any 1970.

 

Recordem que caldrà complir amb les indicacions que es donin des de l’Associació i del propi personal assignat a l’obra, pel que fa a prohibició d’estacionament, a les afectacions en la circulació quan l’obertura de rases afecti a la calçada.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55