Home » Noticies » Noticia actual

01/07/2020

L´ASSOCIACIÓ INFORMA - JULIOL 2020

Ajuntament de Manresa millora l´enllumenat als carrers Miquel Servet i Ctra. del Pont de Vilomara

La regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública a i Ciutat Intel·ligent de l´Ajuntament de Manresa va comunicar la finalització de les actuacions previstes en l´obra de renovació de l´enllumenat públic de Bufalvent, totes aquestes actuacions han suposat la renovació de nou quadre d´enllumenat públic, canalitzacions, cablejat, suports i lluminàries.

S´han canviat un total de 42 punts de llum

Aquestes obres han estat executades per l´empresa SECE, per un import total de 240.150,92€.

Els nous bàculs, de 10 metres d´alçada i 4 de sortint, amb lluminària de tecnologia LED i llum blanca redueixen la potència a la meitat.

L´enllumenat és molt més eficient: reducció del consum energètic i el nivell de seguretat de la instal·lació, que era de l´any 1970.

Amb l´augment del nivell lumínic, augmenta també la sensació de seguretat.

 

Horari de funcionament intel·ligent

·         Engegada fins a 21:45 h: funcionament al 100%.

·         21:45 – 24:00: reducció al 70%.

·         24:00 – 6:00: reducció al 50%.

·         6:00 fins apagada: funcionament al 70%.

 

Reunió amb la consellera d´Empresa i Coneixement del Govern de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón

El passat 8 de juny, ens vam reunir via videoconferència amb l´honorable consellera d´Empresa i Coneixement Sra. Àngels Chacón. També hi va participar la Directora General d´Indústria, Matilde Villaroya i la Directora dels Serveis Territorials d´Empresa i Coneixement a la Catalunya Central Bàrbara Minoves.

En aquesta trobada, els presidents de les Associacions de polígons de Manresa van exposar a la consellera la situació actual de les empreses de Manresa, i també demanar conèixer les previsions del Govern sobre l´impacte que ha tingut en la indústria i empresa aquesta crisi sanitària de la COVID-19, el pla d´acció que té prevista la conselleria per pal·liar aquest impacte i fer palès, la necessitat de finançament de les empreses, entre altres assumptes.

La reunió va comptar també amb representació municipal, amb l´Alcalde de Manresa (a data de la reunió), Valentí Junyent, 1r tinent d´alcalde i Regidor Delegat de la Presidència (a data de la reunió), Marc Aloy, la Regidora Comerç i Indústria Núria Masgrau i la Regidora delegada d´Ocupació, Empresa i Coneixement Cristina Cruz.

 

L´Associació, convidada a participar en l´Assemblea General de la UPIC 

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), és una associació sense ànim de lucre dedicada a la defensa dels interessos de les àrees industrials de Catalunya, amb l´objectiu que totes les empreses que treballen a Catalunya puguin desenvolupar la seva activitat industrial de la manera més còmoda i eficaç possible.

 

En aquesta assemblea, UPIC ens donarà a conèixer els seus reptes a desenvolupar el 2020, prèviament consensuats amb cadascuna de les diferents associacions.

“Necessitem escoltar la veu de les associacions.”

L´UPIC vol ser més dinàmica i molt més vertebrada al territori, i això és precisament el que ha estat fent i seguirà fent amb aquesta nova empenta.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55