Home » Noticies » Noticia actual

19/11/2021

SEGUIM TREBALLANT: COMUNITAT ENERGÈTICA DE BUFALVENT

25 empreses s’han interessat per la creació d’una comunitat energètica a Bufalvent, sense el compromís final de formar-hi part, simplement seguir amb l’estudi per la creació esperant obtenir de forma conjunta, beneficis econòmics, de sostenibilitat i de responsabilitat mediambiental.

 

Dimarts de la setmana vinent, presentarem l’informe de l’estudi que hem fet a partir de les dades que ens han aportat les empreses i concretarem la següent actuació, de la qual us en informarem amb detall. Hem incorporat al projecte el tècnic de l’Oficina de Sinèrgies Bufalvent, Josep Rosell que té un gran coneixement de les empreses de Bufalvent.

 

Més accions sobre l’energia

 

La Junta Directiva de l’Associació, valorarà i debatrà en la seva pròxima reunió dimecres dia 24, més accions conjuntes del polígon i polígons de Manresa entorn de l’energia. US SEGUIREM INFORMANT!

 

Amiant

 

Hem detectat a l’hora de recollir i estudiar dades de les cobertes de les naus de Bufalvent, que algunes encara tenen cobertes d’Uralita. Cal destacar que l’Agència de Residus de Catalunya convoca 1 milió deuros en ajuts per retirar amiant dels edificis.

 

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials daïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada sefectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

 

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus damiant els propietaris de béns immobles que continguin elements damiant procedents de la construcció.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55