Home » Noticies » Noticia actual

04/11/2005

Com cada any, hem dut a terme la reunió amb l’alcaldia. A continuació us fem un resum dels temes tractats i dels acords presos.

 

Per part de l’Ajuntament de Manresa, els Sr.Jordi Valls alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Sra. Àngels Mas Regidora d’Urbanisme , la Sra. Anna Torres Regidora de Via Pública i el Sr. Josep Camprubí Regidor D’hisenda i Promoció Econòmica

 

Per prat de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, el President Sr. Jaume Torruella i els Vicepresidents Sr.Joan Llansó i Sra.Rosa Ars,    

INVERSIONS Continuïtat del pla de renovació del paviment.
La Regidora Anna Torres ens va proposar realitzar un nou informe tècnic sobre l’estat actual del paviment a Bufalvent i establir conjuntament un nou calendari de prioritats per carrers. En quan a l’apartat econòmic d’aquestes inversions, la proposta va ser continuar amb una inversió anual aproximada de 70.000.-€.S’acorda una reunió amb el tècnic Josep Ma.Muncunill, per dur a terme l’informa i a continuació les prioritats de pavimentació. 

Conveni de senyalització de carrers
També la regidora Anna Torres ha estudiat la nostra proposta pel conveni de la nova senyalització dels noms del carrers, ella no veu necessari la constitució d’un nou conveni, creu que aquesta inversió la seva regidoria la tindrà en compte en els pressupostos de proper any 2006. L’associació va sol·licitar un informe tècnic, que valori la situació actual de la senyalització de noms de carrers i si en manca alguna d’elles. L’acord va ser que abans d’encomanar les noves plaques es durà aquest informe. 

MOBILITAT Zones d’aparcament
L’associació proposa de nou les dues zones d’aparcament, als carrers Ramon Farguell i Ferran Casablanca. La Regidora Angels Mas, diu que totes dues estant previstes.

Llistat mensual de manteniment
En la documentació que aportem per aquesta reunió, adjuntem el llistat actualitzat i ens remetem a l’endarreriment d’algunes actuacions. L’Anna Torres, ens comenta que les endarrerides són algunes de les que no només pertanyen a l’Ajuntament.La Regidora proposa que en la reunió amb el Josep Ma.Muncunill, es tracti aquest llistat i es resolguin les actuacions més velles en la màxima brevetat. 

Projecte rotonda “Accessos Bufalvent”
L’alcalde ens informe que actualment hi ha 4 accessos entre millorables i nous per Manresa, i el de Bufalvent està en prioritat 3. Els de prioritat 1 i 2, estant en marxa, el que vol dir que el proper serà el de Bufalvent. 

SEGURETAT 

Restricció d’accessos

L’alcalde ens informe que des de l’Ajuntament és un assumpte que no es veu en bons ulls.

El president de l’Associació fa una nova proposta, que consisteix en restringir l’accés per 1 dels 2 accessos al polígon, es a dir que durant les nits només es pugui accedir al polígon per 1 carrer.

S’acorda convocar de nou a les persones encarregades d’aquest tema per part de l’Ajuntament i de l’Associació i que puguin valorar aquesta nova possibilitat.   

 


Pla d’autoprotecció

Demanem saber com està actualment el pla d’autoprotecció de Bufalvent. Actualment no saben com està el treball del pla. En parlaran amb Sr. Juvés (Cap de Protecció civil de Manresa) i ens en informaran.  

 


Manteniment dels hidrants

La junta es va interessar per saber si continua funcionant el pla de manteniment establer pels hidrants de Bufalvent.
Ens varen confirmar que de forma periodica els bombers realizen inspeccions a les boques d’incendi. En cas que algún d’ells estigui en mal estat, n’informe a protecció civil de Manresa i aquest pasen l’ordre de reparació a Aigües de Manresa. Per tant el manteniment dels hidrants s’està duent a terme tal i com es va acordar.

PROJECTES NOUS

 


Escola Bressol

Sobre aquest punt, d’especial interès per ambdues parts es comenten l’estat dels tràmits que actualment s’estan duent a terme


La col·laboració entre l’associació i l’ajuntament pel projecte de construcció s’establirà a través d’un consorci, del qual el jurista de l’Ajuntament de Manresa, ens en enviarà les condicions per constituir-lo.

 

Després de visitar l’escola bressol prefabricada de Santa Coloma de Cervellò, i tenint en compte que la construcció prefabrica sembla més econòmica i ràpida, intentarem esbrinar el preu m2 d’aquest tipus de construcció.

 

Estarem pendents de la aprovació d’un nou decret de la Generalitat que establirà el funcionament de les escoles bressols públiques, en el qual inicialment semblava inviable el funcionament de l’Escola de Bufalvent amb els condicionants en que la proposàvem.

 

L’associació està treballant amb la pressa de dades per la presentació del projecte a la Generalitat. 

 

L’ajuntament ens comunica que en l’últim ple es va aprovar per unanimitat, la requalificació dels terrenys a Bufalvent destinats a construir l’escola, són 5.000m2, al carrer Edison. Ara ha de passar tots el tràmits pertinents per tal de que sigui del tot oficial.  Al final d’aquesta conversa, tant l’associació com l’ajuntament de Manresa expressen la seva voluntat  per tirar endavant aquest projecte i pacten la col·laboració d’ambdós per poder  fer una realitat, l’Escola Bressol de Bufalvent. Finalment i fora de l’ordre del dia, comentem que seria necessari la instal·lació de papereres i la neteja dels marges del aparcament de camions del polígon. S’acorda posar-hi papereres i d’altre banda per la neteja dels marges l’Alcalde proposa una ampliació del conveni de manteniment i que definitivament aquesta neteja formi part del manteniment de jardineria de Bufalvent. Retem a la vostra disposició per ampliar qualsevol de les informacions que us trametem en aquesta nota informativa i aprofitem la ocasió per saludar-vos molt cordialment,  

La Junta Directiva de
L’ASSOCIACIO D’EMPRESARIS DE BUFALVENT

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55