Home » Noticies » Noticia actual

11/05/2005

En el dia d’ahir la Regidora de l’Ajuntament de Manresa Anna Torres, es va posar en contacte amb l’Associació per anunciar-nos que la Generalitat té el propòsit de que a partir del dimarts dia 17 de Maig Bufalvent es connecti amb un servei de transport públic de 4 paredes dins del polígon, amb la ciutat de Manresa.

Aquesta és la única notificació que tenim fins el moment, demà tenim una reunió amb la Regidora i ens ampliarà la informació del servei i a continuació ho notificarem a totes les empreses, perquè ho posin en coneixement de tot el personal.

Així doncs, quedin a l’espera de rebre informació més ampliada.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55